متن

دریافت مشاوره

 کلیه کاربران برای دریافت دستورالعمل های اخذ مجوز طرحهای صنعتی وکشاورزی نام طرح را به شماره 09366421329 پیامک نمایند یا برای مرکز مشاوره به ادرس ذیل ارسال نمایید

dnkaroon1389@yahoo.com 

ارسال نمایند

ارسال دیدگاه