بسته

بسته های سرمایه گذاری

مرکزمشاوره سرمایه گذاری ایران بسته های سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد

1- اطلاعات 20 طرح سرمایه گذاری سوداور در تمامی استانهای کشور - بخش خدمات و صنعت - برای دریافت این راهنما کد 3001 را به شماره 09366421329پیامک نمایید

2- اطلاعات 50 طرح سرمایه گذاری در بخش مواد غذایی و کشاورزی - برای دریافت این بسته سرمایه گذاری کد 3002 را به شماره 09366421329 پیامک نمایید

3- اطلاعات 700 طرح خدماتی - صنعتی - کشاورزی و بازرگانی ( مغازه ) - برای ایجاد اشتغال مشاغل کوچک ومتوسط - ارسال کد 3003 برای دریافت این دفترچه

4- اطلاعات 15 طرح تولید تجهیزات پزشکی ویکبار مصرف پزشکی - ارسال کد 3004 برای دریافت این راهنما

 

نحوه دریافت راهنمای اخذ مجوز

  • در این راهنما اطلاعات کلی در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه اخذ مجوز ، خرید زمین از شهرک صنعتی ، هزینه های اخذ سرمایه گذاری و... آورده شده است . شما این اطلاعات را برای ثبت نام نیاز دارید
  • اطلاعات این دستورالعمل از طریق ایمیل امکان پذیر است
  • دفترچه حداکثر 24 ساعت بعد از دریافت اطلاعات پرداخت ایمیل می شود
  • کاربران با دریافت دفترچه به مدت 3 ماه مشاوره رایگان با مشاور برخوردار می شوند ( در طول ایجاد واحد تولیدی تا راه اندازی )
  • هزینه دریافت دفترچه 280 هزار تومان می باشد . برای واریز وجه کلمه " سفارش " را به شماره 09366421329 پیامک نمایید. شماره ارجاع و نام راهنما را به شماره فوق پیامک نمایید .

ارسال دیدگاه