خدمات ومحصولات

تولید پروفیل

تولید پروفیل ومیلگرد
  • تولید پروفیل ومیلگرد

تولید پروفیل ومیلگرد دارای مصرف بالایی است . از طرف اجرای این طرح دارای هزینه زیادی است و نیاز به فضای زیادی دارد .سرمایه گذارانی که دارای سرمایه مناسبی هستند این طرح بسیار سواور است .ضمن انکه برای صادرات محصول نیز می توان برنامه ریزی مناسبی نمود.  

نحوه دریافت راهنمای اخذ مجوز

  • در این راهنما اطلاعات کلی در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه اخذ مجوز ، خرید زمین از شهرک صنعتی ، هزینه های اخذ سرمایه گذاری و... آورده شده است . شما این اطلاعات را برای ثبت نام نیاز دارید
  • اطلاعات این دستورالعمل از طریق ایمیل امکان پذیر است
  • دفترچه حداکثر 24 ساعت بعد از دریافت اطلاعات پرداخت ایمیل می شود
  • کاربران با دریافت دفترچه به مدت 3 ماه مشاوره رایگان با مشاور برخوردار می شوند ( در طول ایجاد واحد تولیدی تا راه اندازی )
  • هزینه دریافت دفترچه 108 هزار تومان می باشد . برای واریز وجه کلمه " سفارش " را به شماره 09366421329 پیامک نمایید. شماره ارجاع و نام راهنما را به شماره فوق پیامک نمایید .


سایر خدمات تولید پروفیل ومیلگرد