خدمات ومحصولات

تولید وبسته بندی کیک وکلوچه

تولید کیک
  • تولید کیک

 تولید کیک و گلوچه

تولید کنندگان این محصول درکشور زیاد می باشند لیکن شرکتهایی که دارای یک برند قوی باشند اندک می باشند. کیفیت مناسب محصول و رعایت استانداردهای تغذیه ای و تبلیغات مناسب از عوامل موفقیت محصول بشمار می رود.

 

نحوه دریافت راهنمای اخذ مجوز

  • در این راهنما اطلاعات کلی در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه اخذ مجوز ، خرید زمین از شهرک صنعتی ، هزینه های اخذ سرمایه گذاری و... آورده شده است . شما این اطلاعات را برای ثبت نام نیاز دارید
  • اطلاعات این دستورالعمل از طریق ایمیل امکان پذیر است
  • دفترچه حداکثر 24 ساعت بعد از دریافت اطلاعات پرداخت ایمیل می شود
  • کاربران با دریافت دفترچه به مدت 3 ماه مشاوره رایگان با مشاور برخوردار می شوند ( در طول ایجاد واحد تولیدی تا راه اندازی )
  • هزینه دریافت دفترچه 108 هزار تومان می باشد . برای واریز وجه کلمه " سفارش " را به شماره 09366421329 پیامک نمایید. شماره ارجاع و نام راهنما را به شماره فوق پیامک نمایید .

 

 سایر خدمات تولید کیک